Studio KMM - Hlavní nabídka
Studio KMM - Kreslení pravou hemisférou
Kurzy realistické kresby a malby
 
 
Kreativita - Kreslení pravou mozkovou hemisférou
Kreslení pravou hemisférou - Tváře kolem nás
Kreslení pravou hemisférou - Černobílé etudy
Kreslení pravou hemisférou - Barevný svět v hrsti
kreslení pro děti - Kreslíme naše miláčky
Kurz STEP BY STEP - celoroční
Termíny kurzů kreslení pravou hemisférou
Zajímavosti kolem kreslení a mozku
Fotogalerie
FAQ - Časté dotazy
prazdny

Studio KMM
Miloslava Fišerová

Výtvarný atelier realistické kresby
a malby

Kurzy Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Kurzy Malování pravou mozkovou hemisférou

Horňátecká 1772/19
Praha 8 - Kobylisy
PSČ 180 00

Tel.: 739 251 148

http:
www.studiokmm.com

E-mail:
studio.kmm@seznam.cz

 

 

kreativPravá mozková hemisféra a kreativita

Pojď si kreslit, pojď si hrát, pojď si s námi malovat.
Žijem rychle, žádné hrátky, přišel čas se vrátit zpátky,
do dětství a do pohádky.
Je nám znova devět let, před námi je celý svět.

mozek01
Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně,
kolik měl Michalangelo, Kryštof Kolumbus, T. A. Edison, Albert Einstein
nebo Winston Churchill.
Brown H. Jackson

mozek

Studio KMM pro Vás připravilo řadu kurzů Kreslení pravou mozkovou hemisférou, které Vám díky cílenému využívání pravé mozkové hemisféry dovolí nejen objevit Vaše skryté umělecké sklony a schopnosti, ale otevře se Vám nový pohled na svět. Umožní Vám využívat nové a neotřelé postupy v kreativním přístupu k řešení úkolů. Na výsledky práce se můžete podívat ve FOTOGALERII. Co tam nemůžete uvidět, je změna osobnosti a rozvoj každého účastníka kurzů. Na kurzy kresby potom navazují kurzy malby prakticky všemi technikami, které se dnes používají, ať již malba akrylovými barvami, kvaší, temperou či akvarelovými barvami.

Odpovědi na mnohé otázky, která vám jistě vytanou na mysli, najdete nejen v kapitole ZAJÍMAVOSTI, ale i FAQ - často zadávané otázky. Pokud budete mít jakékoliv další otázky, obraťte se přímo na nás.

gazzanigaZákladní princip kreslení pravou mozkovou hemisférou vychází z prací na výzkumu mozku amerického profesora Rogera W. Sperryho, za které získal v roce 1981 Nobelovu cenu v oblasti medicíny a fyziologie, a dále Michaela Gazzanigy a jeho práce „Cerebral Specialization“, ale i z mnohých dalších výzkumů a prací.

Sama metoda Kreslení pravou mozkovou hemisférou je výsledkem práce celé řady vynikajících vědců a odborníků, ať to byl výzkum mozku, odborníci z oblasti výtvarného umění či psychologové, jejichž výsledky práce, výzkumů a zkušeností položily základy této vynikající metody výuky "Kreslení pravou mozkovou hemisférou". Profesorce Edwardsové patří zásluha za to, že byla schopna z této studnice znalostí a vědomostí vybrat to potřebné a správné a vytvořit ucelený systém, efektivní a vysoce produktivní.Sperry

Využíváme i některých dalších nových a málo používaných postupů, které dosud nedoznaly podstatného rozšíření. Je to například metoda Step by Step, používání učební gymnastiky (v Německu velmi rozšířená Lerngymnastik), propojování pravé a levé mozkové hemisféry a využití mnohých dalších metod a výsledků neuropsychologických výzkumů. Ale i když to zní složitě a učeně, kurzy se nesou v duchu Škola hrou.

mozek-stromTo přináší vynikající výsledky u všech cílových skupin, ať je to mládež či zaměstnaní podnikatelé, maminky na mateřské dovolené či osoby s LMD – výsledkem je neočekávaný skok ve schopnostech jak uměleckých, tak v novém kreativním přístupu k řešení úkolů všech oblastí života. V USA se tato metoda používá k analýze a zvýšení kreativity výzkumných a jiných pracovních kolektivů.

Reálným výsledkem tohoto cyklu školení je nejen probuzení uměleckých schopností, které má v sobě každý člověk s výjimkou některých patologických případů, ale také zvýšení kreativity a rychlosti v rozhodování, zvýšení sebevědomí. Uvědomíte si řadu svých dosud nepoznaných schopností, otevře se vám nový pohled na svět.

 


O autorce metody Kreslení pravou mozkovou hemisférou - Betty Edwards

Paní Betty Edwards se narodila v roce 1926 v San Francisku v Kalifornii. Zde vystudovala a získala doktorát v oboru umění, vzdělávání a psychologie. V roce 1979 vydává Betty Edwards svůj první bestseler - Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Z jejích dalších prací lze uvést knihu Umělec v nás a knihu Umění barev. Dlouhou dobu působila jako učitel na Kalifornské státní universitě, kde vyučovala za použití své metody Kreslení pravou mozkovou hemisférou. V osmdesátých letech zakládá vzdělávací agenturu, pořádající především kurzy kreslení. Věnuje se také konzultační činnosti pro obor kreativity a vzdělávání, a to do roku 1998. Kniha Kreslení pravou mozkovou hemisférou se v USA v roce 2012 dočkala již čtvrtého vydání.

V agentuře pracuje jako lektor také její syn Bryan Bomeisler, který po odchodu Betty Edwards do důchodu a ukončení činnosti na konci devadesátých let přebírá vedení agentury. Bryan Bomeisler - mimochodem autor ilustrací v knize Kreslení pravou mozkovou hemisférou - se dále věnuje pořádání kurzů Kreslení pravou mozkovou hemisférou a pokračuje v započaté cestě a rozvoji metody Kreslení pravou mozkovou hemisférou do dnešního dne. Paní profesorka se lekcí zúčastňuje jen velmi výjimečně, například v srpnu 2012 u příležitosti autogramiády její opakovaně vydané knihy.


Kurzy pro mládežkresleni-deti

U kurzů Kreslení pravou mozkovou hemisférou a Malování pravou mozkovou hemisfériu pro mládež jsme na základě zkušeností zvolili mimo obvyklých intenzivních kurzů také formu individuálních kurzů kreslení. Jsou konané jednou týdně v trvání 3 hodiny. Účastníci mohou začít kdykoliv během roku, mají svůj individuální plán. Při zachování obsahové náplně je delší doba na osvojení zkušeností a zafixování návyků získaných na kurzech kreslení. Vzhledem k tomu, že získané zkušenosti se začínají průběžně uplatňovat i v době mimo přítomnost na kurzech (zapojují do svých aktivit rodiče a prarodiče), je získání návyků v této věkové skupině daleko významnější než při jednorázových intenzivních kurzech. Na těchto individuálních kurzech kreslení se samozřejmě uplatňují i všechny další prvky specifické pro naše kurzy, jako je učební gymnastika, správné dýchání, dodržování pitného režimu atd.

Vzhledem k vývoji vnímání prostoru dítětem - viz. vývojová psychologie dítěte - doporučujeme naše kurzy až od věku dítěte 12-15 let. Do té toby není vývoj uzavřen a není vhodné jej jakýmkoliv způsobem uměle urychlovat.

Pravá mozková hemisféra - kreslení - relaxace

V dnešní uspěchané době si je třeba uvědomit, že jakákoliv relaxační technika uvolňuje následky stresu, který nás po celý život obklopuje. Máte špatnou náladu nebo pociťujete stres, vyčerpanost, nevysvětlitelný strach a prázdno, ale i když špatně usínáte, máte problémy v partnerství, v práci…

Kreslení na našem kurzu k relaxačním technikám rozhodně patří. Kromě příjemné atmosféry, relaxační hudby, cviků na propojení hemisfér, nácviku dechových cvičení, které vás naučí zvládat stres a mnoha dalších praktických cvičení je nejdůležitější váš pocit, že jste během dvou dnů zvládli krom odpočinku a relaxace i nakreslení portrétů, nad kterými budou vaši blízcí stát s úžasem. A vy dokola budete opakovat:"to jsem opravdu nakreslil/a já za pouhé dva dny".

Kreslení a malování je úžasná tvůrčí a relaxační technika, která vám umožní své pocity, lásky, nadšení i pohodu,
radost i strach vyjádřit.
Je jedno, zda je vám 15 nebo 99 let…


Pro koho jsou výtvarné kurzy Kreslení pravou mozkovou hemisférou a Kurzy malování pravou mozkovou hemisférou určeny:

mladezMládeži

Odbourávají se negativní dopady nevyváženého působení školního výukového systému, který je orientován výhradně na logiku, sekvenční analýzu, verbální projev, ale dostatečně nepodporuje činnosti, charakteristické pro pravou mozkovou hemisféru.
Uchazeči o studium na školách s uměleckým zaměřením:
Získáte nový pohled na realistickou kresbu i nové znalosti a zkušenosti.

reditelOsobám zaujímajícím význačná postavení
v obchodním či společenském životě.

Tři dny odtržení od okolního světa, ponoření se do zajímavé činnosti naprosto odlišné od každodenního kolotoče dává jak prostor pro relaxaci, tak nabízí rozvoj naučení se používat širší pohled na problémy z hlediska daleko širších souvislostí, s využitím intuice a rozvinuté kreativity.

ruce

Ale především ...

všem lidem od 15 do 99 let, kteří udrží tužku v ruce, umí se podepsat a myslí si (zcela nesprávně), že nakreslit třeba jen sněhuláka - natož portrét - je z oblasti snů.

 
„Představivost je důležitější než vědomosti.“
Albert Einstein

Proč právě pravá hemisféra

Pravá a levá hemisféra - dvě části jednoho celku

Ano, skutečně máme duální povahu, rozdělenou osobnost, chcete-li. Je tomu tak proto, že máme mozek fyzicky rozdělený na dvě hemisféry. Přestože jsou tyto dvě poloviny našeho mozku vysoce specializované a dokonce do určité míry schopné myslet nezávisle na sobě, je důležité si pamatovat, že tvoří nedělitelnou jednotu. Tyto dvě poloviny tvoří celý mozek. Mezi levou a pravou hemisférou jsou však významné rozdíly, kterým je třeba porozumět, chceme-li naplno cvičit schopnosti svého mozku.

mozek-zlatyLevá polovina mozku rozděluje informace na jednotlivé části, aby je mohla analyzovat a logicky seřazovat. Umožňuje nám plynout s dějem a činit z toho, co se děje, logické závěry.
Pravá polovina mozku vnímá svět jako celek a dokáže rychle uchopit realitu v celé její celistvosti. Umožňuje nám rozeznávat vizuální a sluchové podněty a zpracovávat emocionální pocity.
Oba pohledy jsou nutné, abychom naplno a zcela chápali, co se děje tam venku, kde to nazýváme vnějším světem.

mozek-sitI když tedy o sobě možná smýšlíte jako o „levomozkovém“ nebo „pravomozkovém“ člověku, pravdou je, že jste obojí. Nemůžete být „tvořiví“ bez určitého následného logického zpracování informace a nemůžete být „logičtí“ bez schopnosti postihnout celek. Řešení problémů, ať už jde o umění, vědu nebo pouhou běžnou praxi, se vždy týká obou stran mozku. A obě strany potřebují cvičení.

Protože je však školní vzdělávání zaměřeno na levou hemisféru, na logiku, analýzu, matematiku, slovní vyjadřování, pravá hemisféra je opomíjena.

Z knihy Snowdon Parlette – The Brain Workout Book

Proto vám přinášíme nabídku kurzů, které vám otevřou nové dosud skryté schopnosti a možnosti, které ale zcela jistě máte. Umožní Vám pohled na svět v nové dimenzi a zapojí vaši pravou hemisféru do aktivní činnosti.

 

 

 

Studio KMM | Pravá mozková hemisféra a kreslení

Copyright Studio KMM 2004-2020